Poništenje odluke o poništenju postupka javne nabave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2020
Članak:
Poništenje odluke o poništenju postupka javne nabave
Stranica:
28.
Autor/i:
Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      U praksi se pojavljuju problemi u primjeni Zakona o javnoj nabavi vezano uz presude Visokoga upravnog suda kojima se poništavaju odluke o poništenju postupka javne nabave nakon prethodne izvršne odluke o odabiru i sklopljenog ugovora. O tome, uz navođenje izvadaka iz presuda Visokoga upravnog suda, piše autor ovog članka.

1. Uvod
2. Rješenje DKOM-a kojim je odbijena žalba na odluku o odabiru
3. Presuda VUS-a kojom je poništeno rješenje DKOM-a i odluka o odabiru
4. Rješenje DKOM-a kojim je odbijena žalba na odluku o poništenju postupka javne nabave
5. Presuda VUS-a kojom je poništeno rješenje DKOM-a o odbijanju žalbe na Odluku o poništenju postupka javne nabave
6. Zaključno

Hashtags:
#JavnaNabava