Primjena poreznog oslobođenja iz čl. 39. Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine na sve poduzetnike – neovisno o pravnom obliku

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Primjena poreznog oslobođenja iz čl. 39. Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine na sve poduzetnike – neovisno o pravnom obliku
Stranica:
53.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Od 1. siječnja 2020. godine, izmjenom Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u, dogodile su se značajne promjene u oporezivanju i u primjeni oslobođenja u prometu dobara i usluga u RH. Tako se primjenjuju nova pravila pri oporezivanju trgovine među državama članicama, a za primjenu oslobođenja kod isporuka dobara unutar EU-a primjenjuje se Provedbena Uredbe vijeća (EU) 2018/1912 od 4. prosinca 2018. godine čije odredbe nisu ugrađene u izmjene Zakona o PDV-u nego se izravno primjenjuju na transakcije unutar Zajednice.
      U tuzemnom prometu značajne promjene donosi brisanje čl. 39. st. 3. Zakona o PDV-u te se oslobođenje odnosni na sve porezne obveznike koji obavljaju isporuke dobara i usluga navedenih u tome članku, neovisno o pravnom obliku.
      Opširnije o obvezama poreznih obveznika na koje se odnosi brisanje čl. 39. st. 3. Zakona o PDV-u, koji od 1. siječnja 2020. godine obavljaju oslobođene isporuke, može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Koje su isporuke iz čl. 39. zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine oslobođene PDV-a
3. Primjena oslobođenja za obavljene usluge iz čl. 39. Zakona o pdv-u
4. Pravo i uvjeti za priznavanje pretporeza poreznih obveznika koji obavljaju oslobođene isporuke iz čl. 39. zakona o pdv-u
5. Obveze poreznih obveznika s motrišta PDV-a koji od 1. siječnja 2020. godine obavljaju oslobođene isporuke
6. Zaključak

Hashtags:
#IspravakPretporeza, #OslobođenjaPDV, #PDV, #Porezi