Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2019. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2019. godinu
Stranica:
148.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Fizičke osobe, rezidenti RH, tijekom godine mogu ostvarivati različite vrste dohodaka. U većini slučajeva prilikom isplate primitaka podmiruju se predujmovi poreza na dohodak tijekom godine. Međutim, za neke vrste dohodaka to se ne smatra konačno plaćenim porezom na dohodak, nego se na kraju godine utvrđuje godišnja obveza poreza na dohodak i prireza za koji Porezna uprava izdaje rješenje, a koji se podmiruje nakon 31. srpnja sljedeće godine. Za koje dohotke i slučajeve treba podnijeti obrasce za godišnji obračun (DOH, INO-DOH, ZPP-DOH), a kada obračun obavlja Porezna uprava, objašnjavamo u nastavku članka.

1. Za koje se dohotke utvrđuje godišnja obveza poreza na dohodak
2. Kada Porezna uprava neće provoditi godišnji obračun poreza u posebnom postupku
3. Poseban postupak za godišnje dohotke
4. Pravo na povrat poreza putem ZPP-DOH-a
5. Godišnji obračun poreza za primitke iz inozemstva
6. Rokovi dostave poreznog rješenja na temelju posebnog postupka

Hashtags:
#Dohodak, #GodišnjaPrijavaPorezaNaDohodak, #ObrazacDOH, #Porezi, #PosebniPostupak