IASB-ov Okvir za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
IASB-ov Okvir za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja
Stranica:
159.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:

      Na red je došao najmanje dopunjavan i mijenjan Okvir MSFI-ja koji „pokriva“ sve ono što pojedini standard nije uredio. U ovom članku nije kao posebna točka obuhvaćena temeljna računovodstvena pretpostavka „nastanak poslovnog događaja“ kao prvog preduvjeta za računovodstveno obuhvaćanje. Međutim, objašnjenja o tome nalaze se uz pojedine definicije. Predlažemo da ih pročitate.

1. Financijski položaj
2. Imovina
3. Obveze
4. Uspješnost
5. Prihodi
6. Rashodi
7. Priznavanje elemenata financijskih izvještaja
8. Vjerojatnost ostvarenja budućih ekonomskih koristi
9. Pouzdanost mjerenja
10. Priznavanje imovine
11. Priznavanje obveza
12. Priznavanje prihoda
13. Priznavanje rashoda
14. Mjerenje elemenata financijskih izvještaja

Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #IASB, #Računovodstvo