Niže naknade za platne transakcije i digitalni porez

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Niže naknade za platne transakcije i digitalni porez
Stranica:
164.
Autor/i:
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

1. Na snazi novi propisi o prekograničnim plaćanjima
2. EP donio mjere za suzbijanje poreznih privjevara u e-trgovini
3. Na snazi nova pravila za poboljšanje zaštite potrošača
4. Sud EU: Hotelijeri izgubili pravni spor s Airbnbom
5. Booking.com obvezao se na veću transparentnost
6. Dogovorena nova pravila za skupno financiranje
7. Austrija objavila vodič o primjeni digitalnog poreza
8. Nova španjolska koalicija dogovorila porezne promjene

Hashtags:
#DigitalnaEkonomija, #InternetskaTrgovina, #Porezi, #PoreziEU, #ZaštitaPotrošača