Internetska trgovina i digitalni porez

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2020
Članak:
Internetska trgovina i digitalni porez
Stranica:
182.
Autor/i:
Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

1. EU izradio plan financiranja zelenoga gospodarstva
2. Većina internetskih trgovina nije usklađena s EU-ovom direktivom
3. Austrija planira smanjivati porez na dohodak
4. Francuska suspendirala digitalni porez, Britanija ne odustaje
5. EU pokrenula postupke protiv 14 članica
6. Skuplje vize za kratkotrajni boravak u EU-u
7. Uskoro dogovor o oporezivanju financijskih transakcija

Hashtags:
#DigitalnaEkonomija, #InternetskaTrgovina, #Porezi, #PoreziEU