Odgovori na pitanja iz prakse

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2020
Članak:
Odgovori na pitanja iz prakse
Stranica:
103.
Autor/i:
Sažetak:

      Za razliku od članaka koji obrađuju određenu temu, kod odgovora na pitanja koja su postavili naši čitatelji riječ je o točno određenom slučaju iz prakse za koje se traži točno postupanje baš za taj slučaj. Našim mišljenjima obuhvaćamo utjecaje više propisa kod pisanja odgovora s obzirom na to da mogu imati utjecaj na konačni sadržaj odgovora. Kod nekih je pitanja problematika jasno određena propisima, dok se kod nekih ne može izraziti mišljenje jer ni propis to pitanje nije obuhvatio. U tom se slučaju vodimo načelom odgovora u duhu osnovne intencije propisa u smislu što je zakonodavac htio riješiti sa zakonskom normom, a opet tako da nije protivno nekom pak drugom propisu. To je problem kad u odgovoru na pitanje može biti više pristupa. Rizik je i na strani korisnika s obzirom na naknadno shvaćanje propisa od strane nekoga kontrolnog tijela. Na sreću, takvi su slučajevi ipak rijetkost.

Računovodstvo
1. Prodaja robe ispod nabavne cijene i PDV
2. Evidentiranje državne potpore za nabavu dugotrajne imovine

Porez na dodanu vrijednost
1. Primjena oslobođenja na zdravstvene usluge
2. Strani porezni obveznik prodaje nekretninu u Republici Hrvatskoj
3. Prenamjena nekretnine za stambene potrebe za koju je pri nabavi korišten pretporez

Fiskalizacija
1. Kod plaćanja pouzećem nema obveze fiskalizacije

Radni odnosi
1. Stjecanje prava na godišnji odmor

Ovrha na plaći
1. Naknada plaće za vrijeme bolovanja izuzeta je od ovrhe na temelju posebnog zakona (lex specialis), a na koji upućuje aktualni Ovršni zakon (čl. 172. t. 15.)

Hashtags:
#DržavnePotpore, #Fiskalizacija, #OslobođenjaPDV, #PitanjaIzPrakse, #Računovodstvo