Izuzetno niske ponude

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 3.2020
Članak:
Izuzetno niske ponude
Stranica:
38.
Autor/i:
Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Jedna od okolnosti koja u sustavu javne nabave uzrokuje postojanje nepravilne ponude je i ona da je naručitelj utvrdio da je ponuda izuzetno niska. Naručitelj je obvezan zahtijevati objašnjenje cijene ili troška navedenog u ponudi ako se čini da je ponuda izuzetno niska. Samo ju u nekim okolnostima naručitelj mora odbiti.

1. Uvod
2. Odredbe ZJN 2016 i Pravilnika o izuzetno niskim ponudama
3. Zaključak

Hashtags:
#JavnaNabava, #Ponuda