Izravno plaćanje u javnoj nabavi i ispravak pogrešnog knjiženja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Izravno plaćanje u javnoj nabavi i ispravak pogrešnog knjiženja
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se proračunskom praktikumu knjiži izravno plaćanja podugovarateljima, što je zakonska obveza u sustavu javne nabave, te ispravak pogrešnog knjiženja koje je bilo u jednom od prethodnih izvještajnih razdoblja. Iako se treba izravno platiti podugovarateljima koji su dio postupka javne nabave, ukupna obveza odobrava se ugovaratelju. Reklasifikacija rashoda iz prethodnog razdoblja ne bi se trebala provoditi putem skupine računa kojima se iskazuju promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

1. Izravno plaćanje podugovarateljima u sustavu javne nabave
2. Ispravak krivo iskazane vrste rashoda u prethodnim razdobljima

Hashtags:
#JavnaNabava, #ProračunskiKorisnici, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo