Nova pravila vezana uz premještanje dobara unutar EU-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Nova pravila vezana uz premještanje dobara unutar EU-a
Stranica:
116.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Autorica u članku objašnjava porezna pravila koja su vezana uz „klasično“ premještanje dobara, a prema kojima se otprema dobara u skladište u drugu državu članicu smatra isporukom dobara uz naknadu u trenutku premještanja dobara. Autorica definira i porezno motrište aranžmana premještanja dobara u drugu državu članicu EU-a prema novim pravilima koja se primjenjuju od 1. siječnja 2020. godine. Uz navedeno, u članku se obrazlaže postupanje poreznih obveznika u slučaju promjena vezanih uz ugovorene aranžmane za premještanje dobara u drugu državu članicu EU-a, kao što su zamjene kupaca, povrat dobara i dr.

1. Uvod
2. Oporezivanje „klasičnog“ premještanja dobara
3. Oporezivanje aranžmana za premještanje dobara
4. Promjena uvjeta kod aranžmana za premještanje dobara
5. Neispunjenje uvjeta za primjenu aranžmana za premještanje dobara
6. Zaključak

Hashtags:
#AranžmanPremještanjaDobara, #IsporukeUnutarEU, #PDV, #Porezi, #PremještanjeDobara