Podiže se prag oporezivanja za PDV

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Podiže se prag oporezivanja za PDV
Stranica:
172.
Autor/i:
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

1. Von der Leyen za što brži sporazum o proračunu EU-a
2. Labaviji EU-ovi proračunski propisi zbog koronavirusa
3. Vijeće EU-a odobrilo pravila o izvješćivanju o e-transakcijama
4. Ministri financija prihvatili jednostavnija pravila o PDV-u za male poduzetnike
5. Direktiva EU-a o oporezivanju duhana ne odvraća od pušenja
6. Ažuriran popis nekooperativnih poreznih jurisdikcija
7. Sporazum s platformama o iznajmljivanju smještaja

Hashtags:
#NekooperativneJurisdikcije, #PDV, #Porezi, #PoreziEU