Internetska trgovina s poreznog i računovodstvenog motrišta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
Članak:
Internetska trgovina s poreznog i računovodstvenog motrišta
Stranica:
41.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Prodaja robe putem interneta sve je prisutniji oblik prodaje na daljinu, a njezine prednosti došle su do punog izražaja u novonastalim posebnim okolnostima izazvanim koronavirusom. Socijalni kontakti između kupca i prodavatelja svedeni su na minimum jer kupac bira robu, naručuje ju i plaća iz svog doma. Međutim, internetska prodaja nije samo prodaja robe na malo. Ona je prisutna i kod prodaje robe na veliko. S obzirom na aktualnost teme, u ovom se članku obrađuje internetska prodaja robe u Hrvatskoj s računovodstvenog i poreznog motrišta.

1. Uvod
2. Uvjeti za obavljanje internetske prodaje
3. Računovodstveno i porezno motrište prodaje robe putem interneta
4. Fiskalizacija računa i prateće dokumentacije kod internetske prodaje
5. Zaključak

Hashtags:
#InternetskaTrgovina, #ProdajaNaDaljinu, #Računovodstvo