Humanitarna pomoć i neprihvatljivi troškovi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
Članak:
Humanitarna pomoć i neprihvatljivi troškovi
Stranica:
76.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju se knjiženja prikupljanja odnosno pružanja humanitarne pomoći te postupanja s neprihvatljivim troškovima u vezi s primljenim darom. Neke neprofitne organizacije su osobe koje aktivno sudjeluju u prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći. S obzirom na to da u tim okolnostima mogu biti u sadržajno različitim odnosima prema davatelju odnosno primatelju pomoći, moraju paziti hoće li uvijek u tim odnosima biti riječ o stvaranju prihoda odnosno rashoda. Ako se pri kontroli trošenja namjenskih donacija primijeti da one nisu odgovarajuće uporabljene, neprofitna organizacija nema pravo na njih. Pri tome nije bitno treba li ih ona odmah vratiti ili mogu li joj ostati privremeno na raspolaganju s mogućnosti naknadnog odobrenja nekih drugih troškova.

1. Humanitarna pomoć
2. Povrat neutrošenih sredstava primljenih za financiranje određenog projekta

Hashtags:
#HumanitarnaPomoć, #NeprihvatljiviTroškovi, #NeprofitneOrganizacije, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo