Nadoknada za prijevoz na posao i s posla u doba koronavirusa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
Članak:
Nadoknada za prijevoz na posao i s posla u doba koronavirusa
Stranica:
100.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Najčešće materijalno pravo radnika koje poslodavac isplaćuje neovisno o tome je li tako propisano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i slično je naknada za prijevoz na posao i s posla. S obzirom na otežane uvjeta pod kojima se odvija javni prijevoz za vrijeme okolnosti vezanima za utjecaj koronavirusa, vrijede drukčija pravila vezana za njihovu neoporezivost. O tome pišemo u nastavku.

1. Pravo na nadoknadu troškova prijevoza na posao i s posla
2. Troškovi prijevoza na posao i s posla koji se mogu nadoknaditi neoporezivo
3. Troškovi prijevoza kada je radnik odsutan s posla cijeli mjesec
4. Troškovi prijevoza na posao i s posla zbog obustave javnog prijevoza
5. Vjerodostojne isprave za priznavanje troškova prijevoza na posao i s posla
6. Korištenje službenim vozilom za dolazak na posao

Hashtags:
#COVID19, #NeoporeziviPrimitci, #PrijevozNaPosaoISPosla, #TroškoviOsoblja