Rodiljni i roditeljski dopust i naknade zaposlenika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
Članak:
Rodiljni i roditeljski dopust i naknade zaposlenika
Stranica:
106.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Prema izmijenjenim odredbama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koje se primjenjuju od 1. travnja 2020. godine, povećava se najviša naknada za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta nakon navršenih 6 mjeseci do godinu dana života djeteta s 3.991,20 kn na 5.654,20 kn. To se povećanje odnosi i na zatečene slučajeve korištenja tim pravom. Osim toga, uvjet za ostvarivanje prava na naknadu utvrđenu u visini prosječno isplaćene plaće u 6 mjeseci prije mjeseca kada je započelo korištenje rodiljnog dopusta je ostvareni neprekidni staž u osiguranju smanjen s 12 mjeseci na 9 mjeseci neprekidno te s 18 mjeseci na 12 mjeseci s prekidima u prethodne dvije godine. Ostale odredbe navedenog Zakona nisu izmijenjene. Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama uređuje prava svih osiguranika u okviru HZZO-a. U ovom članku pišemo o rodiljnim i roditeljskim potporama u skladu s navedenim Zakonom, uključujući i nove odredbe samo za zaposlenike koji ta prava ostvaruju na temelju radnog odnosa.

1. Tko ostvaruje pravo na rodiljni i roditeljski dopust
2. Rodiljni i roditeljski dopust
3. Roditeljski dopust

Hashtags:
#KomplikacijeUTrudnoći, #NaknadaPlaće, #Plaće, #RodiljniDopust, #RoditeljskiDopust, #TroškoviOsoblja