Novosti kod obračuna naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
Članak:
Novosti kod obračuna naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću
Stranica:
175.
Autor/i:
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      U nizu mjera koje je donijela Vlada Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu zbog epidemije koronavirusa, donesene su i mjere iz nadležnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje: Zavod) za održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom. Osim donesenih mjera koje će biti objašnjene u nastavku, neutrošena sredstva novčane naknade u svoti od 300.000.000,00 kn za vrijeme trajanja krize prouzrokovane COVID-19 bolesti koristit će se za isplatu minimalne plaće u okviru provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja.

1. Uvodno
2. Smanjenje stope novčane naknade
3. Odgoda plaćanja novčane naknade
4. Oslobađanje od plaćanja naknade u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja
5. Novosti vezane za zamjensko zapošljavanje

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi, #ZamjenskoZapošljavanje, #ZapošljavanjeOsobaSInvaliditetom