Izuzetci od plaćanja PDV-a kod pružanja usluga medicinske skrbi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
Članak:
Izuzetci od plaćanja PDV-a kod pružanja usluga medicinske skrbi
Stranica:
178.
Autor/i:
Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

      Autorica u članku iznosi stajališta Suda Europske unije1 vezano uz primjenu poreznog izuzeća od plaćanja PDV-a kod pružanja usluga medicinske skrbi. U obrađenim slučajevima Sud razmatra mogućnost primjene izuzeća na usluge liječnika specijalista za kliničku kemiju i laboratorijsku dijagnostiku te uvjete za primjenu tog izuzeća. Nadalje, Sud razmatra moraju li, u kontekstu primjene poreznog izuzeća, medicinske ili paramedicinske profesije biti uređene posebnim propisima države članice. Također je analizirana mogućnost primjene različitih poreznih stopa za lijekove i medicinske proizvode, ovisno o tome jesu li isporučeni u okviru terapeutskih ili estetskih zahvata odnosno tretmana. Nadalje, Sud daje smjernice u vezi s poreznim tretmanom izdavanja citostatskih lijekova namijenjenih pružanju usluga medicinske skrbi.

1. Uvod
2. Presuda u predmetu C-700/17 Wolf-Henning Peters
3. Presuda u predmetu C-597/17 Belgisch Syndicaat van Chiropraxie i Bart Vandendries i dr.
4. Presuda u predmetu C-366/12 Klinikum Dortmund GmbH

Hashtags:
#OslobođenjaPDV, #PDV, #Porezi