Oslobođenja u sustavu PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2020
Članak:
Oslobođenja u sustavu PDV-a
Stranica:
97.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Prema odredbama Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u razlikujemo oslobođenja u tuzemstvu, oslobođenja pri isporukama dobara unutar EU-a, oslobođenja pri izvozu dobara (u treće zemlje) i oslobođenja koja su izjednačena s izvozom, oslobođenja pri uvozu dobara, za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu, te oslobođenja za usluge posredovanja. Osim uvjeta koje porezni obveznici trebaju zadovoljiti da bi ostvarili oslobođenje, a koje proizlazi kako iz propisa o PDV-u tako i carinskih propisa, važno je razlikovati u kojim prometima porezni obveznici pri stjecanju dobara koja su pri isporuci oslobođena, mogu priznati pretporez iz ulaznih računa. O posebnostima oslobođenih prometa može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Oslobođenja za sve poduzetnike koji obavljaju isporuke iz čl. 39. Zakona o pdv-u
3. Oslobođenje za ostale djelatnosti
4. Oslobođenja za transakcije unutar EU-a
5. Oslobođenja pri uvozu
6. Oslobođenja pri izvozu dobara
7. Oslobođenja kod obavljanja usluga na pokretnoj imovini koja je privremeno uvezena u RH
8. Oslobođenja u vezi s međunarodnim prijevozom
9. Oslobođenja za isporuke koje su izjednačene s izvozom
10. Oslobođenja za usluge posredovanja
11. Oslobođenja za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu
12. Oslobođenja u vezi s poreznim skladištima

Hashtags:
#DiplomatskeOrganizacije, #IsporukeUnutarEU, #MeđunarodnaTijela, #MeđunarodnaTrgovina, #OslobođenjaPDV, #PDV, #Porezi