Interna realizacija i prodaja prirodnog bogatstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2020
Članak:
Interna realizacija i prodaja prirodnog bogatstva
Stranica:
97.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se proračunskom praktikumu knjiže interna realizacija i prodaja zemljišta koje prema računovodstvenim pravilima ima obilježje prirodnog bogatstva. Za iskazivanje interne realizacije ne bi bilo prikladno koristiti račune (internih) prihoda. Ako je zemljište u vlasništvu proračunske osobe, tek tada se ono može iskazati kao zemljište u glavnoj knjizi.

1. Interna realizacija
2. Prodaja prirodnog bogatstva

Hashtags:
#InternaRealizacija, #PrirodnaBogatstva, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo, #Zemljišta