Prokuristi – aktualna pitanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2020
Članak:
Prokuristi – aktualna pitanja
Stranica:
173.
Autor/i:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Pitanja vezna uz prokurista permanentno su aktualna i zastupljena u našoj praksi. Shodno tome, o nekim bitnim obvezama i pravima prokurista, na jednostavan način i sažeto, pišemo u ovome članku.

1. Uvod
2. Sažeto o prokuri
3. Statusna pitanja prokurista
4. Sažeto o poreznom statusu naknada prokuristima i članovima uprave trgovačkog društva
5. Opoziv
6. Upis prokurista u sudski registar

Hashtags:
#Nalogodavci, #Nalogoprimci, #Pravo, #Prokuristi, #ZTD