Kvotno zapošljavanje i uređenje voda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2020
Članak:
Kvotno zapošljavanje i uređenje voda
Stranica:
81.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se proračunskom praktikumu knjiži naknada radi nezapošljavanja dostatnog broja osoba s invaliditetom te naknada za uređenje voda kada je naplaćuje lokalna jedinica.
      Izvjesno je da se naknada radi tzv. kvotnog zapošljavanja iskazuje kao rashod razdoblja, no prijeporno je koji knjigovodstveni račun upotrijebiti.
      Kada se zajedno s komunalnim doprinosom naplaćuje naknada za uređenje voda, ona i tada nije prihod lokalne jedinice. Nameće se i pitanje nadoknade priznatih materijalnih troškova u vezi s tom naplatom.

  1. Nezapošljavanje osoba s invaliditetom (kvotno zapošljavanje)
Hashtags:
#KomunalnaNaknada, #PDV, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo, #ZapošljavanjeOsobaSInvaliditetom