Poslovanje paušalnog obrta – autoškola

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2020
Članak:
Poslovanje paušalnog obrta – autoškola
Stranica:
160.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      U RRiF-u br. 8/20. pisali smo o specifičnostima poslovanja autoškole obveznika poreza na dobitak. U ovom broju donosimo primjer poslovanja autoškole obveznika poreza na dohodak koji porez na dohodak plaća u paušalnoj svoti, odnosno riječ je o „obrtniku paušalistu“. U sljedećem broju časopisa prikazat ćemo primjer poslovanja obrtnika koji samostalno vodi poslovne knjige.

  1. Uvod
  2. Specifičnosti paušalnog obrta
  3. Primjer evidentiranja poslovnih događaja
Hashtags:
#KPR, #Obrtnici, #ObrtniciPaušalisti, #Paušalci, #PO-SD, #PoslovanjeAutoškola