Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti i podnošenje novih izvješća za 2020. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2020
Članak:
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti i podnošenje novih izvješća za 2020. godinu
Stranica:
183.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Od 1. siječnja 2020. godine u primjeni je izmijenjen i dopunjen Zakon o porezu na dohodak te novi Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti. Prema navedenim zakonskim odredbama, obrtnici koji obavljaju samostalnu djelatnost i poljoprivrednici mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak i prireza, ako nisu upisani u registar obveznika PDV-a te ako im ukupni godišnji primitci po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne prelaze svotu od 300.000,00 kn. Kod paušalnog oporezivanja samostalne djelatnosti unaprijed je određena porezna osnovica na koju se plaća porez na dohodak tijekom poreznog razdoblja.
      Međutim, konačna porezna obveza utvrđuje se prema ostvarenom prometu iskazanom na novom Obrascu PO-SD, koji se za 2020. godinu dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 15. siječnja 2021. godine. Osim izravne predaje obrazaca u papirnatom obliku, paušalisti koji su korisnici sustava ePorezna, podnose Poreznoj upravi Obrazac PO-SD te nositelj zajedničke djelatnosti novi Obrazac PO-SD-Z elektroničkim putem.

 1. Uvod
 2. Kumulativni uvjeti za paušalno plaćanje poreza
 3. Vrste samostalnih djelatnosti koje utvrđuju dohodak u paušalnoj svoti
 4. Prijava u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO
 5. Promjena načina oporezivanja i prijelaz na paušalno oporezivanje
 6. Utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza i rokovi plaćanja
 7. Iskazivanje svote državnih pomoći, potpora i poticaja u Obrascu PO-SD
 8. Prestanak uvjeta za paušalno oporezivanje i nastavak vođenja poslovnih knjiga
 9. Obračun doprinosa za obvezna osiguranja
 10. Podnošenje izvješća na novim obrascima za 2020. godinu
 11. Zaključak
Hashtags:
#Dohodak, #Obrtnici, #ObrtniciPaušalisti, #Paušalci, #POSD, #POSDZ