Opskrba sirovinama i trgovanje na Euromediteranu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2020
Članak:
Opskrba sirovinama i trgovanje na Euromediteranu
Stranica:
155.
Autor/i:
Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
  1. Akcijski plan za sigurnu opskrbu važnim sirovinama
  2. Na snazi nova uredba i homologaciji vozila
  3. Do kraja godine moguć dogovor o digitalnom porezu
  4. Nova pravila za trgovinu s euromediteranskom regijom
Hashtags:
#AkcijskiPlan, #DigitalnaEkonomija, #TržišteIPropisi