Obračun plaće za radnike za koje je ostvarena Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena – promjene od 1. listopada 2020. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2020
Članak:
Obračun plaće za radnike za koje je ostvarena Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena – promjene od 1. listopada 2020. godine
Stranica:
33.
Autor/i:
Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.
Sažetak:

      Radi očuvanja radnih mjesta zbog proglašene epidemije prouzročene koronavirusom (COVID-19) i potpore gospodarstvu, ponajprije prerađivačkoj industriji, Vlada RH donijela je posebnu mjeru Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena. U listopadu 2020. godine navedena mjera doživjela je određene promjene. U nastavku članku opisat ćemo navedenu mjeru i obračun javnih davanja.

 1. Uvodno o Potpori za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena
 2. Tko može ostvariti potporu
 3. Dokazivanje pada prometa i utjecaja epidemije COVID-19
 4. Ciljne skupine radnika koji mogu ostvariti potporu
 5. Tko ne može ostvariti potporu
 6. Visina potpore
 7. Za koje sate se može koristiti potpora
 8. Isplata dividende, bonusa i slično kad poslodavac prima potporu
 9. Obveza savjetovanja s radničkim vijećem / sindikatom / radnicima
 10. Ostale obveze poslodavca
 11. Predaja zahtjeva
 12. Iskazivanje potpore u Obrascu JOPPD
 13. Umjesto zaključka
Hashtags:
#COVID19, #CovidPotpore, #Plaće, #TroškoviOsoblja