Računi u poslovanju poduzetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2020
Članak:
Računi u poslovanju poduzetnika
Stranica:
72.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Ispostavljanje računa neizostavni je dio poslovanja svakog poduzetnika. Računom se dokazuje nastali poslovni događaj, ali on je i vjerodostojna isprava za knjiženje samo ako sadržava propisane podatke. S obzirom na to da obvezu izdavanja računa i njihov sadržaj uređuje nekoliko propisa, bitno je znati što svaki račun treba sadržavati kako bi bio valjana temeljnica za knjiženje poslovnog događaja. No, nisu svi poduzetnici obvezni izdavati račune. O tome što je račun, kada i tko ga treba izdati, koje elemente treba sadržavati, kako se provjerava njegova ispravnost te gdje, kako i koliko dugo se čuva, pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Izdavanje računa
  3. Jezik i valuta u računima
  4. Načini izdavanja računa
  5. Izdavanje računa i fiskalizacija
  6. Sadržaj i obvezni elementi računa
  7. Primjeri izdavanja računa
  8. Ispravljanje računa
  9. Čuvanje računa
  10. Zaključak
Hashtags:
#PoslovnaDokumentacija, #Računi, #Računovodstvo, #SadržajRačuna