RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema Zakonu o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 127/00.) porezni obveznik je fizička osoba koja ostvaruje dohodak.

Tuzemni isplatitelji koji dohodak isplaćuju inozemnim poreznim obveznicima koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u državama s kojima Republika Hrvatska primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, obvezni su pri svakoj isplati obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak na način propisan ugovorom i Zakonom o porezu na dohodak.

Tema ovoga članka je oporezivanje dohotka inozemnog rezidenta.

Čitatelje upućujemo i na članak s naslovom "Praktična primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja pri oporezivanju dobitaka inozemnih poduzetnika" što je objavljen u RRiF-u br. 10/2001., stoga što oba članka koja je napisala autorica iz Ministarstva financija predstavljaju u našem poreznom sustavu cjelinu u svezi s primjenom ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)