Obrazac PDV za prosinac 2020. – proračunske osobe

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2020
Članak:
Obrazac PDV za prosinac 2020. – proračunske osobe
Stranica:
35.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Svi porezni obveznici, a tako i proračunske osobe koje su obveznici PDV-a, trebaju predati Obrazac PDV za prosinac 2020. godine (posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine) do 20. siječnja 2021. godine. U njemu treba provesti sva usklađenja i ispravke za 2020. godinu.
      Obveza sastavljanja i predaje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine odnosi se samo na obveznike PDV-a. Međutim, proračunske osobe, najčešće kao mali porezni obveznici, smatraju se poreznim obveznicima i u određenim poreznim situacijama trebaju se samo registrirati za potrebe PDV-a, a to znači da trebaju iskazati obvezu PDV-a, ali nemaju pravo na pretporez. Obrazac PDV predaju samo u mjesecima kada su preuzeli ili prenijeli poreznu obvezu.
      Detaljnije o ulasku poreznih obveznika u sustav PDV-a tijekom godine (ili na kraju godine) i izlasku iz sustava PDV-a može se pročitati u časopisu RRiF, br. 12/20. u rubrici POREZI.
      Kako proračunske osobe trebaju sastaviti Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, može se pročitati u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Temeljne odredbe u vezi s porezivanjem PDV-om proračunskih osoba
  3. Pripreme za sastavljanje Obrasca PDV za prosinac 2020. godine
  4. Sastavljanje Obrasca PDV za posljednje razdoblje zaključivanja poreznih i računovodstvenih knjiga i evidencija
Hashtags:
#PDV, #Porezi