Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH putem EOJN RH u postupku javne nabave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2020
Članak:
Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH putem EOJN RH u postupku javne nabave
Stranica:
68.
Autor/i:
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

      Javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave provjeriti informacije navedene u ESPD-u kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podatcima (npr. kaznena evidencija), izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka ili uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje.
      Kako se to provodi u praksi, piše autor članka dajući i neka rješenja odgovarajućih tijela.

 1. Uvod
 2. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta u postupku javne nabave
 3. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD)
 4. Provjera informacija navedenih u ESPD-u
 5. Ažurirani popratni dokumenti
 6. Evidencije i registri
 7. Obvezni razlog za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave – kažnjavanost gospodarskog subjekta ili njegove ovlaštene osobe
 8. Obvezni razlog isključenja gospodarskog subjekta – neplaćeni porezi i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 9. Fakultativne osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave
 10. Dohvat iz registra putem EOJN RH – dokazivanje sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti
 11. Primjer iz prakse Visokoga upravnog suda
 12. Zaključno
Hashtags:
#JavnaNabava