Izbori u mjesnoj samoupravi u posebnim okolnostima izazvanim virusom COVID-19

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2020
Članak:
Izbori u mjesnoj samoupravi u posebnim okolnostima izazvanim virusom COVID-19
Stranica:
91.
Autor/i:
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.
Sažetak:

      Oblici mjesne samouprave mogu se osnivati prema temeljnim pravima. Posebnim zakonskim okvirom uređena su osnovna pitanja vezana uz mjesnu samoupravu. Posebnim zakonom koji uređuje to područje daje se okvir, osnovna načela i polazišta unutar kojih trebaju biti razrađena pitanja vezana uz mjesnu samoupravu, a koja se, u skladu sa Zakonom, uređuju statutom jedinice.
      Izvanredne okolnosti traže i prilagodbe postojećih okvira.

  1. Uvod
  2. Osnivanje oblika mjesne samouprave
  3. Djelokrug rada i financiranje mjesnog odbora
  4. Tijela mjesnog odbora
  5. Izbori za članove vijeća mjesnog odbora
  6. Provedba izora u posebnim okolnostima pandemije izazvane virusom COVID-19
  7. Održavanje mjesnih izbora istodobno s predstojećim lokalnim izborima
  8. Zaštita izbornog prava
  9. Nespojivost dužnosti
  10. Nadzor rada mjesne samouprave
Hashtags:
#Proračunsko