Računovodstvo dugotrajne imovine namijenjene prodaji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2021
Članak:
Računovodstvo dugotrajne imovine namijenjene prodaji
Stranica:
46.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji je imovina čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi putem prodaje, a ne putem korištenja. Prodaja navedene imovine treba se obaviti unutar jedne godine od datuma klasifikacije. Takva dugotrajna imovina, koja je namijenjena prodaji, klasificira se kao kratkotrajna imovina. Autorica u članku obrazlaže u kojim se slučajevima dugotrajna imovina treba klasificirati kao imovina namijenjena prodaji te na koji način se utvrđuje vrijednost te imovine. Uz to, pojašnjava kada se ta imovina može reklasificirati na imovinu namijenjenu uporabi te daje primjere knjiženja klasifikacije dugotrajne imovine na imovinu namijenjenu prodaji i reklasifikacije iz imovine za prodaju u imovinu za uporabu.

  1. Uvod
  2. Klasifikacija dugotrajne imovine na imovinu namijenjenu prodaji
  3. Utvrđivanje vrijednosti dugotrajne imovine namijenjene prodaji
  4. Računovodstveno praćenje klasifikacije dugotrajne imovine na imovinu namijenjenu prodaji
  5. Reklasifikacija imovine namijenjene prodaji na imovinu za uporabu
  6. Zaključak
Hashtags:
#DugotrajnaImovina, #HSFI8, #MSFI5, #Računovodstvo