Obveza dostavljanja obrasca INO-DOH za isplate drugog dohotka nerezidentima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2021
Članak:
Obveza dostavljanja obrasca INO-DOH za isplate drugog dohotka nerezidentima
Stranica:
120.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Izviješće o isplaćenim primitcima nerezidentima podnose samo oni isplatitelji koji su isplatili drugi dohodak nerezidentu na koji iznimno nisu obračunali porez na dohodak, uz priloženu potvrdu o rezidentnosti u državi s kojom Hrvatska primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te je u skladu s odredbama dotičnog ugovora taj primitak izuzet od oporezivanja u Hrvatskoj.

  1. Obveza dostave Obrasca INO-DOH s primjerom iskazivanja podataka na Obrascu INO-DOH
Hashtags:
#Nerezidenti, #ObrazacINO-DOH