Rokovi predaje financijskih izvješća za 2020. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Rokovi predaje financijskih izvješća za 2020. godinu
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Ministarstvo financija na svojoj mrežnoj stranici objavilo je Obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu prema kojoj se financijska izvješća dostavljaju u rokovima koji su propisani Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20.). Prema tome, financijska izvješća za 2020. predaju se u jednakim rokovima koja su vrijedila za 2019. godinu.

  1. Obavijest o rokovima Ministarstva financija
  2. Prijava poreza na dobitak
  3. Zaključak
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #Računovodstvo