Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija za 2020. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija za 2020. godinu
Stranica:
61.
Autor/i:
Autor: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.
Sažetak:

Autorica ovim člankom podsjeća neprofitne organizacije na obvezu financijskog izvještavanja za 2020. godinu koje je propisano Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija.

  1. Uvodne napomene
  2. Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2020. godinu
  3. Izjava o neaktivnosti
  4. Neprofitne organizacije koje obavljaju i gospodarsku djelatnost
  5. Pregled nekih obveza
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #NeprofitneOrganizacije, #NeprofitnoRačunovodstvo, #PaušalnoOporezivanje, #PorezNaDobit