Plaće zaposlenih umirovljenika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Plaće zaposlenih umirovljenika
Stranica:
64.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Osim umirovljenika u obiteljskoj mirovini i umirovljenika u invalidskoj mirovini zbog potpune nesposobnosti za rad, radni odnos mogu zasnovati i umirovljenici i raditi najviše polovinu od punoga radnog vremena, a da im se ne obustavlja isplata mirovine. U tom slučaju ostvaruju status zaposlenika osiguranog s osnove radnog odnosa uz korištenje svih prava kao i ostali zaposlenici. Najniža plaća koju umirovljenik može ugovoriti s poslodavcem je minimalna plaća utvrđena razmjerno radnom vremenu koja je ujedno i osnovica za plaćanje svih doprinosa. Gornjeg ograničenja visine plaće nema.

  1. Koji umirovljenici mogu zasnovati radni odnos, a da im se ne obustavi isplata mirovine
  2. Rad umirovljenika prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
  3. Socijalni i porezni status zaposlenih umirovljenika
  4. Prava zaposlenih umirovljenika s osnove radnog odnosa
  5. Prava iz zdravstvenog osiguranja zaposlenih umirovljenika
Hashtags:
#OsobniOdbitak, #Plaće, #RadUmirovljenika