Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora
Stranica:
161.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Prema čl. 17. Zakona o poticanju ulaganja, korisnici državnih potpora za ulaganja obvezni su tijekom razdoblja u kojima imaju status korisnika potpora podnositi pisana izvješća o izvršenju investicijskog projekta, prihvatljivim troškovima, korištenju poticajnih mjera te očuvanju predmeta investicije i otvorenih radnih mjesta povezanih s tom investicijom. Izvješća se podnose ministarstvu za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi zajedno s Obrascem PD. U ovom članku donosimo informaciju o obvezi sastavljanja, rokovima predaje i sadržaju toga izvješća.

  1. Obveza podnošenja godišnjeg izvješća
  2. Sadržaj Godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora
Hashtags:
#Potpore, #ProjektiUlaganja