Boravak državljana trećih zemalja u RH u skladu s novim Zakonom o strancima

Časopis: Pravo i porezi - 2.2021
Članak:
Boravak državljana trećih zemalja u RH u skladu s novim Zakonom o strancima
Stranica:
20.
Autor/i:
Hana Velaj , mag. iur.
Sažetak:

Novi Zakon o strancima stupio je na snagu 1. siječnja 2021. godine, čime je prestao važiti prijašnji Zakon o strancima. S obzirom na to da je novim Zakonom o strancima u odnosu na prije važeći zakon uveden čitav niz promjena u uređenju uvjeta za boravak i rad državljana trećih zemalja u RH, u ovom ćemo se članku ograničiti na promjene koje se tiču uvjeta za boravak državljana trećih zemalja u RH, dok će materija rada državljana trećih zemalja u skladu s odredbama novog zakona biti obrađena u sljedećem broju časopisa Pravo i porezi.

  1. Uvod
  2. Viza
  3. Boravak državljana trećih zemalja u RH
  4. Rad državljana trećih zemalja u RH
  5. Dugotrajno boravište i stalni boravak
Hashtags:
#DozvolaZaBoravakIRad, #DržavljaniTrećihDržava, #Pravo, #RadneDozvole, #RadnoPravo, #ZakonOStrancima