Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2020. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2020. godinu
Stranica:
70.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva sastavlja se u skladu s čl. 21. Zakona o računovodstvu. Zakonom o računovodstvu propisan je i obvezan sadržaj godišnjeg izvješća odnosno izvješća poslovodstva, ali ne i njegov oblik. Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva obvezno sastavljaju srednji i veliki poduzetnici. Mikro i mali poduzetnici ne moraju sastavljati godišnje izvješće odnosno izvješće poslovodstva. Obvezu sastavljanja Godišnjeg izvješća uređuju i čl. 250.a, 250. b i 431. b Zakona o trgovačkim društvima.

  1. Obveznici sastavljanja
  2. Sadržaj godišnjeg izvješća odnosno izvješća poslovodstva
  3. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja
  4. Izvješće o plaćanjima javnom sektoru
  5. Izvješće poslovodstva
  6. Pokazatelji uspješnosti poslovanja
  7. Zaključak
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #GodišnjeIzvješće