III. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdravstveno osiguranje u 2021. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
III. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdravstveno osiguranje u 2021. godini
Stranica:
101.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Treći stup mirovinskog osiguranja je dobrovoljno i privatnog je obilježja, što znači da ugovor o dobrovoljnom mirovinskom osiguranju, u pravilu, sklapa fizička osoba u svoje ime i s te osnove plaća ugovorenu premiju iz svojih vlastitih sredstava. Zbog poticanja toga osiguranja u Zakonu o porezu na dohodak ugrađene su odredbe prema kojima premiju osiguranja može uime radnika uplaćivati poslodavac. Preuzimanje plaćanja premije mirovinskog osiguranja u trećem stupu od strane poslodavca može predstavljati brojne motive za dugoročno nagrađivanje radnika. Moglo bi se smatrati da je to jedan od najjeftinijih načina nagrađivanja radnika odnosno instrument kojim se mogu motivirati svi zaposlenici ili određena skupina zaposlenika, a time mogu osigurati i manju fluktuaciju zaposlenih.

Uplata premije do 500,00 kn mjesečno radniku ne smatra se dohotkom (plaćom), a poslodavcu se smatra priznatim troškom do 6.000,00 kn godišnje. Poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo podmirivati i premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja, što su dva oblika dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja uređena posebnim zakonom. O tome pišemo u nastavku.

  1. Dobrovoljno mirovinsko osiguranje – III. stup
  2. Vjerodostojne isprave o uplaćenim premijama mirovinskog osiguranja za III. stup
  3. Premije za dopunsko i dobrovoljno zdrastveno osiguranje
  4. Priznaje li se u izdatke premija osiguranja obrtnicima i s obrtom izjednačenim zanimanjima
  5. Nejednaka isplata nadoknada premija osiguranja radnicima
Hashtags:
#DodatnoZdravstvenoOsiguranje, #Mirovinsko, #PremijeOsiguranja, #SistematskiPregled