Trošarinska izvješća, uplatni računi i visina trošarine na trošarinske proizvode

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Trošarinska izvješća, uplatni računi i visina trošarine na trošarinske proizvode
Stranica:
130.
Autor/i:
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Obveznici trošarine na trošarinske proizvode obvezni su carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu, uporabom sustava elektroničke razmjene podataka, dostaviti sljedeće propisane obrasce: dnevni obračun trošarine, mjesečno izvješće i mjesečni obračun trošarine, osim godišnjih izvješća koja se dostavljaju pisanim putem. Trošarinska se izvješća podnose za alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine, duhanske proizvode, energente i električnu energiju.

  1. Uvod
  2. Trošarinska izvješća
  3. Obveza obračuna trošarine i dospijeće plaćanja
  4. Uplatni računi za trošarine
  5. Visina trošarina na trošarinske proizvode i duhanske proizvode
  6. Zaključak
Hashtags:
#ObrazacPUR, #Trošarine