Postupci procjene rizika kod revizije financijskih izvještaja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Postupci procjene rizika kod revizije financijskih izvještaja
Stranica:
158.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Da bi revizor mogao izdati izvještaj uzimajući u obzir ukupan revizorski rizik, svakako treba u početnim fazama revizije procijeniti inherentni rizik odnosno faktore koje se nalaze u poslovnom okruženju subjekta koji revidira i neizravno ili izravno utječu na njegovo poslovanje. U kasnijim fazama revizije revizor procjenjuje jesu li kontrole društva na pronađene rizike zadovoljavajuće te na temelju toga određuje daljnje testiranje. Međutim, prije samog testiranja na temelju početne procjene rizika u poslovnom okruženju klijenta revizor određuje samu strategiju revizije. Stoga su postupci opisani u nastavku (osim što su dio revizorskih procedura prema zahtjevima Međunarodnih revizorskih standarda) nužni za dobro obavljenu reviziju.

  1. Poslovni i značajni rizici
  2. Postupak prepoznavanje i procjenjivanje rizika značajnoga pogrešnog prikazivanja
  3. Postupci procjene rizika
  4. Značajni rizici
  5. Dokumentiranje prema zahtjevima MReVS-a 315
Hashtags:
#MRevS315, #ProcjenaRizika, #Revizija, #ZnačajniRizik