Spektar inherentnog rizika u izmijenjenom MREVS-u 315

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Spektar inherentnog rizika u izmijenjenom MREVS-u 315
Stranica:
132.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

U Nar. nov., br. 82/21. objavljen je prijevod „novog“ MREVS-a 315. Osim promjene naziva standarda u „Identificiranje i procjenjivanje rizika značajnih pogrešnih prikazivanja“, zamjetno je i povećanje opsega teksta, a time i zahtjeva koji se stavljaju pred revizora. Primjenjuje se za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja počinju na dan ili nakon 15. prosinca 2021. godine. Autorica u članku objašnjava najznačajnije dopune i izmjene u odnosu na “stari” standard (izmijenjen 2013. godine) koji je još uvijek u primjeni. Detaljnije se objašnjava koncepcija spektra inherentnog rizika.

  1. Uvod
  2. Cijene revizijskih usluga
  3. Zaključak
  4. Sažetak značajnijih izmjena
  5. Spektar inherentnog rizika
  6. Razumijevanje čimbenika inherentnog rizika
  7. Zaključak
Hashtags:
#InherentniRizik, #KontrolniRizik, #MRevS315, #ProcjenaRizika, #Revizija