Oporezivanje dobitka kod neprofitnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Oporezivanje dobitka kod neprofitnih organizacija
Stranica:
206.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Neprofitne organizacije koje uključuju statusno različite skupine organizacija (npr. udruge, ustanove čiji su osnivači proračuni, dobrovoljna vatrogasna društva, tijela državne uprave i dr.) imaju u sustavu oporezivanja dobitka poseban položaj. Načelno one nisu obveznici poreza na dobitak, iako u nj ulaze u određenim okolnostima. Premda je za taj ulazak pretpostavka obavljanje gospodarske djelatnosti prema pravilima općeg poreznog sustava, to nije jedina pretpostavka. U članku se pojašnjava položaj neprofitnih organizacija u sustavu oporezivanja dobitka te se daju primjeri za osobe koje svoje poslovne knjige vode prema pravilima neprofitnog računovodstva.

  1. Uvod
  2. Pravni okvir
  3. Utvrđivanje statusa poreznog obveznika
  4. Kako se može plaćati porez na dobitak
  5. Porezni položaj u odnosu na knjigovodstva i financijske izvještaje neprofitnog računovodstva
  6. Paušalno oporezivanje
  7. Redovno oporezivanje
  8. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #NeprofitnoRačunovodstvo, #PaušalnoOporezivanje