Pravno i porezno motrište poslovanja udruga

Časopis: Pravo i porezi - 3.2021
Članak:
Pravno i porezno motrište poslovanja udruga
Stranica:
45.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Udruge su samo jedan od statusnih oblika u kojemu neprofitne organizacije koje se nalaze izvan obuhvata proračunskih osoba mogu ostvarivati svoje ciljeve. S obzirom na njihovu brojnost i njihov poseban položaj u poslovnom okruženju, u ovom se članku daje presjek odredaba koje se u pravnom okviru odnose na njih i koje moraju poštovati kako bi radile u skladu s propisima. Posebno se naglašava njihova posebitost u odnosu na opći sustav u području oporezivanja dohotka, PDV-a i dobitka.

  1. uvod
  2. pravni okvir
  3. Temeljne odredbe o udrugama
  4. Udruge u osnovnim poreznim sustavima
  5. Računovodstvo i financijski izvještaji udruga
  6. Planiranje, samoprocjena i revizija
  7. Zaključak
Hashtags:
#Porezi, #PoslovanjeUdruga, #Udruge, #ZakonOUdrugama