Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2022, str. 163
Sportske udruge u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Sportskim udrugama u smislu posebnog zakona smatraju se one udruge koje se osnivaju radi obavljanja sportskih djelatnosti Na njih se ...

rrif - 6.2022, str. 183
Ugostiteljska djelatnost kod sportskih udruga
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Utjecaj sporta na dobrobit društva nije potrebno posebno isticati Važnu ulogu u sustavu sporta i sportske djelatnosti imaju i pravne ...

Vijesti
Prestanak postojanja udruge
Četvrtak, 10.03.2022.

Udruge iako prestanu djelovati ne prestaju postojati sve dok se ne izbrišu iz Registra udruga Republike Hrvatske U tim postupcima ...

rrif - 3.2022, str. 83
Prestanak postojanja udruga – računovodstveno i porezno motrište
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U određenim okolnostima udruge prestaju postojati Za tu se svrhu može između ostalih mogućnosti primijeniti postupak likvidacije i skraćeni postupak ...

Vijesti
Ministarstvo financija namjerava skratiti rokove predaje financijski i poreznih izvješća za 2021. godinu
Srijeda, 12.01.2022.

I ove godine ponavlja se ista priča kao i prošle u vezi predaje financijskih i poreznih izvješća Još uvijek nije ...

Nepr - 12.2021, str. 48
Prestanak postojanja udruga
Autor: Nataša BRAMBERGER , dipl. iur.

Pravni položaj udruga uređen je posebnim zakonima i njihovim provedbenim propisima a uz to njihovo postojanje rad i prestanak rada ...

Nepr - 12.2021, str. 43
Obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu u neprofitnim organizacijama
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Udruge ustanove i druge neprofitne organizacije mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i pružati usluge u turizmu ako je to propisano statutom ...

rrif - 11.2021, str. 163
Odgovori na pitanja iz područja trgovine
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Iako je već u više članaka u časopisu RRiF pisano o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti trgovine ipak i dalje ...

rrif - 11.2021, str. 74
Pomoć članovima udruge
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu knjiže poslovni odnosi koji su povezani s davanjem pozajmica članovima neprofitne organizacije pri čemu je to ...

Vijesti
Računovodstveni praktikumi neprofitnog i proračunskog računovodstva
Četvrtak, 21.10.2021.

Posebnost računovodstvenih sustava za proračunsko područje i područje neprofitnih organizacija koje njemu pripadaju npr udruge savezi sportske organizacije dobrovoljna vatrogasna ...

Snimka webinara
Rad umirovljenika, trajanje 180 min
Utorak, 12.10.2021.

pip - 7.2021, str. 88
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Testiranje za COVID 19 kada ulazi u naknadu kod prefakturiranja usluge Stopa PDV a na prefakturiranu ...

Vijesti
Osobni odbitak studenta koji se zapošljava
Četvrtak, 27.05.2021.

Primitci studenata za rad preko studentskih udruga ne oporezuju se do svote od 63 000 00 kn 15 000 00 ...

Sudska praksa
Pretvorba društvenog vlasništva
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Županijski sud u Karlovcu

rrif - 3.2021, str. 206
Oporezivanje dobitka kod neprofitnih organizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Neprofitne organizacije koje uključuju statusno različite skupine organizacija npr udruge ustanove čiji su osnivači proračuni dobrovoljna vatrogasna društva tijela državne ...

pip - 3.2021, str. 99
Domaća sudska praksa i stajališta

Stvarno pravo Stjecanje prava vlasništva čl 40 a ZGZ a Po sili zakona prestaje društveno vlasništvo na građevinskom zemljištu ...

pip - 3.2021, str. 98
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo hrvatskih branitelja

• Inspekcijski nadzor nad poslovanjem udruge

pip - 3.2021, str. 45
Pravno i porezno motrište poslovanja udruga
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Udruge su samo jedan od statusnih oblika u kojemu neprofitne organizacije koje se nalaze izvan obuhvata proračunskih osoba mogu ostvarivati ...

Pitanja i odgovori
Obveze trgovaca koji pružaju javne usluge
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Koje obveze trgovci koji pružaju javne usluge imaju prema potrošačima?

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.01.2021.

Objavljen je broj 2 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za veljaču 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Objavljen je ...

rrif - 11.2020, str. 146
Primitci studenata ostvareni putem studentskog servisa
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Djelatnost zapošljavanja podrazumijeva i posredovanje za obavljanje poslova i usluga učenika i studenata bez zasnivanja radnog odnosa Pravne i ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.10.2020.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Što su ...

Pitanja i odgovori
Sindikalni povjerenik i sindikalni predstavnik
Utorak, 20.10.2020.

Imaju li sindikalni povjerenik i sindikalni predstavnik jednaka prava i obveze?

Pitanja i odgovori
Duljina otkaznih rokova
Utorak, 20.10.2020.

Može li poslodavac svojim pravilnikom o radu urediti trajanje otkaznih rokova u različitom trajanju od onoga koje je predviđeno Zakonom ...

pip - 10.2020, str. 111
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma

 • Kampiranje ribiča
 • Pružanje usluga smještaja članovima udruge i prijava u eVisitor
 • Besplatno turističko vođenje

Vijesti
Nova (treća) promjena u Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Četvrtak, 24.09.2020.

U Narodnim novinama br 93 20 objavljene su druge izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo Promjene koje su njima ...

Pitanja i odgovori
Stopa PDV-a na usluge i povezana autorska prava nositelja fonogramskih prava
Petak, 18.09.2020.

Porezni obveznik A d o o nositelj je fonogramskih prava koji je registriran za djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja ...

Pitanja i odgovori
Dostava adrese elektroničke pošte – udruge poslodavaca i sindikati
Petak, 18.09.2020.

Čuli smo da sve pravne osobe imaju obvezu upisati adresu elektroničke pošte u sudski registar Odnosi li se ta obveza ...

Vijesti
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Srijeda, 16.09.2020.

Prema zakonskom okviru koji uređuje poslovanje neprofitnih organizacija financijski izvještaji tekuće godine mogu potpasti pod obveznu reviziju odnosno revizorski uvid ...

pip - 9.2020, str. 133
Odgovori na pitanja pretplatnika

Može li se uplaćeni porez po odbitku na teret isplatitelja knjižiti kao porezno priznati rashod Tuzemni isplatitelj naknade za ...

rrif - 8.2020, str. 99
Pružanje usluga i sitni inventar
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju knjiženja u vezi s pružanjem usluga članu neprofitne organizacije i razvrstavanjem imovine ...

Mišljenja
Pružanje usluga smještaja članovima udruge i prijava u eVisitor
Ponedjeljak, 13.07.2020, 334-01/20-01/324

Davatelj: Ministarstvo turizma

Vijesti
Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom - novosti
Četvrtak, 09.07.2020.

U okviru pomoći gospodarstvu Vlada Republike Hrvatske je zbog epidemije koronavirusa donijela mjere za održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom iz ...

rrif - 7.2020, str. 157
Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.

U sustavu financijskog izvještavanja koje primjenjuju organizacije koje svoje poslovne događaje iskazuju prema načelima neprofitnog računovodstva nisu nastale promjene ...

pip - 7.2020, str. 33
Gospodarenje miješanim komunalnim otpadom – problemi i izazovi
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor se u članku osvrće na probleme u izgradnji sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj kroz pogled na donesenu Uredbu ...

Vijesti
Financiranje izborne promidžbe
Petak, 05.06.2020.

Izborni sudionici na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor su političke stranke odnosno dvije ili više političkih stranaka koje ...

Mišljenja
Prijava boravka natjecatelja
Petak, 05.06.2020, 334-08/20-01/93

Davatelj: Ministarstvo turizma

pip - 6.2020, str. 113
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma

Odstupanje od propisanih minimalnih uvjeta za ugostiteljski objekt vrste Noćni bar ako je smješten unutar nepokretnog kulturnog dobra ili ...

Pitanja i odgovori
Izdavanje računa za građevinske radove na stambenoj zgradi
Ponedjeljak, 25.05.2020.

Građevinsko smo društvo u sustavu PDV a koje je u travnju izvodilo hitne popravke na krovovima stambenih zgrada popravke zabatnih ...

Mišljenja
Zaklada kao stjecatelj nekretnine
Utorak, 12.05.2020, 410-20/20-01/32

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.

Do 31 prosinca 2019 godine primjenjivao se Kolektivni ugovor ugostiteljstva Nar nov br 36 18 i Dodatak I o ...

rrif - 4.2020, str. 228
Ugostiteljska djelatnost u neprofitnim pravnim osobama
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Udruge ustanove i druge neprofitne organizacije mogu uz djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni statutom obavljati i ugostiteljsku ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.

Objavljen je broj 4 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za travanj 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Preživljavanje Naš ...

Vijesti
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.

Predsjednik udruge Hrvatski računovođa dr sc Vlado Brkanić uputio je pismo Ministru financija g Mariću sa zamolbom da pokrene izmjene ...