Ugovor o prijenosu poslovnih udjela

Časopis: Pravo i porezi - 3.2021
Članak:
Ugovor o prijenosu poslovnih udjela
Stranica:
66.
Autor/i:
Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.
Sažetak:

U članku se u bitnim crtama analiziraju pojam i pravna narav ugovora o prijenosu poslovnog udjela. Pritom, posebna pozornost posvećena je određenju njegova predmeta – poslovnog udjela kao skupa prava i obveza, a što bitno određuje i narav samog ugovora. Nakon uvodnih izlaganja iznosi se analiza oblika i sadržaja tog ugovora. U tom smislu ističu se bitne pretpostavke njegove valjanosti te se daju praktične sugestije glede pojedinih ugovornih odredbi. U članku se iznosi i analizira praksa hrvatskih sudova vezana uz navedena pitanja. Autor navodi značajnije sudske zaključke te daje svoj osvrt u dijelu koji smatra problematičnim.

  1. Uvod
  2. Ugovor o prijenosu poslovnih udjela
  3. Zaključak
Hashtags:
#PoslovniUdjeli, #Pravo, #PrijenosPoslovnihUdjela, #TrgovačkoPravo