Norme i standardi u postupcima javne nabave

Časopis: Pravo i porezi - 5.2021
Članak:
Norme i standardi u postupcima javne nabave
Stranica:
6.
Autor/i:
Maja KUHAR, dipl.iur.
Sažetak:

Korištenje normi uobičajeno je i rašireno u različitim djelatnostima, a njihova primjena važećim propisima predviđena je i u javnoj nabavi. Upućivanje na norme moguće je u različitim fazama postupka nabave. Na razini EU-a nastoji se potaknuti korištenje normi u postupcima javne nabave radi poticanja transparentnosti, smanjenja troškova, standardizacije postupaka nabave i poticanja prekogranične prepoznatljivosti dokumenata i dokaza u postupcima nabave.

  1. Uvod
  2. Upućivanje na norme u okviru tehničke specifikacije predmeta nabave
  3. Dokazivanje sukladnosti s normama
  4. Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem
  5. Upućivanje na norme pri određivanju kriterija za odabir ponude
  6. Zaključak
Hashtags:
#JavnaNabava