Dostava, pojašnjenje i upotpunjavanje ažuriranih popratnih dokumenata

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 7.2021
Članak:
Dostava, pojašnjenje i upotpunjavanje ažuriranih popratnih dokumenata
Stranica:
14.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

U određenim okolnostima javnom naručitelju iz sustava javne nabave treba dostaviti ažurirane popratne dokumente, kao što i on može pozvati gospodarske subjekte da dostavljene dokumente nadopune ili objasne. U vezi s navedenim postoji već i praksa Visokoga upravnog suda.

 1. Uvod
 2. Ažurirani popratni dokumenti
 3. Institut pojašnjenja i upotpunjavanja ponude
 4. Nakon poništenja Odluke o odabiru treba provoditi postupak pojašnjenja i upotpunjavanja i ponude kod prethodno odabranog ponuditelja
 5. Pojašnjenje i upotpunjavanje ažuriranih popratnih dokumenata
 6. Ažurirani popratni dokumenti – nabava male vrijednosti
 7. Kažnjavanost
 8. Potvrda Porezne uprave – obvezni razlog isključenja gospodarskog subjekta – neplaćeni porezi i doprinosi
 9. Provjera informacija navedenih u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi (ESPD)
 10. Višekratno traženje pojašnjenja i upotpunjavanja ažuriranih popratnih dokumenata
 11. Zaključno
Hashtags: