Transparentnost u radu predstavničkog tijela

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 7.2021
Članak:
Transparentnost u radu predstavničkog tijela
Stranica:
30.
Autor/i:
Željka TROPINA , dipl. iur.
Sažetak:

Nakon provedenih lokalnih izbora konstituirana su predstavnička tijela (skupštine / vijeća). Ona počinju sa svoji radom u novom četverogodišnjem razdoblju. Pri radu moraju osigurati i transparentnost svoga rada u odnosu na javnost. Kako se osigurava transparentnost predstavničkih tijela, uređuje nekoliko pravnih izvora.

  1. Uvod
  2. Transparentnost i javnost rada
  3. Javnost rada na sjednici predstavničkog tijela
  4. Odluke sa sjednice
  5. Zapisnik sa sjednice
  6. Objava općih akata
  7. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Hashtags: