Team building kao dohodak u naravi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2021
Članak:
Team building kao dohodak u naravi
Stranica:
53.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

Često je pitanje naših korisnika kako evidentirati ulazne račune koji stignu u računovodstvo, što s PDV-om, a u konačnici i što s porezom na dohodak i porezom na dobitak kada prime ulazne račune za team building zaposlenika. U ovom ćemo praktikumu prikazati rješavanja tog problema u situaciji kad troškovi predstavljaju primitak u naravi od nesamostalnog rada. U praksi se još pojavljuje i mogućnost da takvi troškovi budu tretirani kao reprezentacija (uz zadovoljavanje svih uvjeta koje navodi Zakon o porezu na dobit) i druga mogućnost da poslodavac organizira obrazovanje radnika na takvom događaju pa se oni smatraju troškovima obrazovanja (naglašavamo dužan oprez kod ovakva pristupa). No, više o tome u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Team building kao plaća u naravi
  3. Zaključak
Hashtags:
#Dohodak, #DohodakUNaravi, #PlaćaUNaravi, #TeamBuliding